NATIONAL SERVICE COMMITTEE

CHARISMATIC RENEWAL

WALES

PWYLLGOR GWASANAETH CENEDLAETHOL

ADNEWYDDU CARISMATAIDD

CYMRU

About Us
The National Service Committee is made up of representatives of each of the Diocesan Service Teams of Wales under the leadership of Steve Halsall.
Mae'r Pwyllgor Gwasanaeth Cenedlaethol yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o Dimau Gwasanaethau Esgobaethol Cymru o dan arweiniad Steve Halsall.

Our aims are simply:
• to serve Catholic Charismatic Renewal in Wales;
• to discern what the Lord is saying through the Holy Spirit to the renewal across the land;
• to support leaders and core groups in any way we can;
• to liaise with other National Service Teams including International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS);
• to listen to our Bishops and encourage active participation in the mission of the Church.

 

Ein hamcanion yn syml yw:
• I wasanaethu Adnewyddiad Gatholig Charismataidd yng Nghymru;
• I ganfod beth mae'r Arglwydd yn ei ddweud trwy'r Ysbryd Glân er mwyn adnewyddu ar draws y tir;
• I gefnogi arweinwyr a grwpiau craidd mewn unrhyw ffordd y gallwn;
• Cysylltu â Thimau Gwasanaeth Cenedlaethol eraill gan gynnwys y Gwasanaethau Adnewyddiad Gatholig Carismataidd Rhyngwladol (ICCRS)
• I wrando ar ein hesgobion ac annog cyfranogiad gweithredol yng Nghenhadaeth yr Eglwys.

NATIONAL SERVICE COMMITTEE
Reverend Rob Coyne (Spiritual Director) 
Steve Halsall (Chair)
Max Davies
Frances Graham
Margaret Head
Jossy Mathew 
Brunhild Tynan
Vivienne Walsh 
Madeleine Walters
Sheila Smith (Treasurer)

To contact us for any reason, please SEND US AN EMAIL